Malý byt

 

 

Názov Malý byt 
Termín pripravujeme pre Vás termíny na rok 2017
Dĺžka trvania 2 dňový víkendový kurz, od 9,00 - 13,30 hod.
Miesto konania

Račianska 66, 831 02 Bratislava

 

Požadované vzdelanie kurz pre každého
Lektori Ing. arch. Zuzana Kompišová
Cena       130 eur    
Cena zahŕňa  odborný program kurzu, prezentácie, praktické cvičenia
Forma ukončenia  osvedčenie o absolvovaní kurzu v Design Academy

<< späť

 

 

 

Copyright ©2010 designacademy.sk