Najčastejšie otázky - FAQ

 

1. AKO ČASTO SA KURZY OTVÁRAJÚ?

V našej ponuke nájdete dva typy kurzov, dlhodobé a krátkodobé kurzy.
Dlhodobý kurz Interiérový dizajn otvárame 2x do roka, na začiatku školského roka - september/obktóber a začiatkom nového roka - január/február.
Krátkodobé kurzy majú vždy v popise kurzu vypísané termíny.
Takisto vás informujeme o najbližších termínoch kurzov na našej facebookovej stránke.

2. SÚ POTREBNÉ NEJAKÉ SKÚSENOSTI ALEBO ZNALOSTI Z OBORU PRED NÁSTUPOM DO KURZU?

Naše kurzy sú pripravené aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti v interiérovom dizajne. Počas ročného kurzu sa absolventi naučia kompletné základy, ktoré sú pre prácu v obore potrebné. Jediné, čo vyžadujeme od prihlásených, je ich nadšenie, vytrvalosť a snahu vzdelávať sa.

3. DOSTANE ABSOLVENT PO UKONČENÍ KURZU CERTIFIKÁT ALEBO OSVEDČENIE?

Áno, po absolvovaní krátkodobých kurzov dostane absolvent osvedčenie design academy. Úspešný absolvent dlhodobého ročného kurzu Interiérový dizajn dostane certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho projektu udeleného Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy (3281/2012/79/1).

Copyright ©2010 designacademy.sk